Masz pytania - Zadzwoń: tel./fax. +48 081-751-21-74

Charity Center

Projekt edukacyjny z chemii
środa, 25 maja 2011 14:40
PDF Drukuj Email

Projekt „Sole wokół nas” trwał od  01.02.2011 do 30.04.2011 roku i był realizowany w ramach zajęć edukacyjnych z chemii, pod kierunkiem nauczyciela chemii p. Agnieszki Szydłowskiej. Brało w nim udział 16 uczniów klasy II gimnazjum. Uczniowie pracowali w czterech grupach, każda z grup miała do przygotowania różne zagadnienia związane z tematyką dotyczącą soli. Na wspólnych spotkaniach, każda z grup prezentowała efekty swojej pracy i zapoznawała pozostałych uczestników projektu z zagadnieniami,  które miała opracować. Głównym celem projektu było rozwijanie umiejętności dostrzegania przez uczniów substancji chemicznych w swoim otoczeniu, w tym soli oraz wskazanie korzyści z ich stosowania. Projekt ten miał również na celu rozwijanie: umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, ich selekcjonowania, wnioskowania oraz  opracowania i zaprezentowania wyników swej pracy.

W ramach projektu każda z grup wykonała prezentację multimedialną w PowerPoint na temat:

1. Sole w aptece i sole trujące.

2. Sole w przyrodzie

3. Sole w kuchni i w łazience

4. Sole w rolnictwie.

Uczniowie w ramach projektu przeprowadzili również wywiad z rolnikiem (zostało to udokumentowane w postaci filmu) oraz z magistrem farmacji. Przygotowali referaty, plakaty, kolekcje zgromadzonych próbek soli i minerałów.

Prezentacja projektu odbyła się 17 i 24 maja w ramach lekcji chemii. Gościem honorowym była Pani Dyrektor Małgorzata Guellard, która bacznie obserwowała efekt końcowy pracy uczniów.